Disclaimer

 

Kage Consult! streeft er naar middels haar website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie te allen tijde juist, volledig of actueel is. Kage Consult! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van haar website. De inhoud is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creƫren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur.

U betaalt toch niet te veel voor uw accountant?