Grote ondernemingen kunnen ook besparen

Grote ondernemingen kunnen ook besparen

Jaarlijks komt het team van accountants uw onderneming doorlichten aan de hand van uw financiële administratie, bestanden en bescheiden. Zij verwachten dat u een deugdelijk balansdossier met specificaties aanlevert, voorzien van de nodige (digitale) kopieën en aansluitingen. Naast de CFO zijn diverse afdelingen en functionarissen uren of dagen bezig de voorbereidingen te treffen voor een correcte oplevering ten behoeve van uw eindejaarscontrole.

Deze enorme belasting op uw organisatie en het effect op de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers kan een reden zijn deze werkzaamheden uit te besteden. Kage Consult! biedt u deze mogelijkheid en kan uw dossiers op orde brengen. Ook kunnen eventueel kleinere vennootschappen en belangen middels het samenstellen van jaarrekeningen reeds tijdig op voorhand worden afgerond. Rechtstreekse communicatie met uw accountant is mogelijk, zodat adequaat en efficiënt gewerkt kan worden. Een kostenbesparing op de accountantskosten (of in ieder geval het voorkomen van ‘extra werk’ of verdere stijging) is niet ondenkbaar.

Naast het verzorgen van dossiers kunnen wij u ook met waarderingsvraagstukken behulpzaam zijn. Zowel de bedrijfseconomische impact als fiscale consequenties zijn in voorkomend geval niet altijd eenvoudig te overzien, zodat een sparringpartner op dit terrein een welkome aanvulling voor u als CFO of CEO kan zijn.

Bijkomend voordeel van onze werkwijze is dat deze tevens gericht is op foutcontrole, waarbij duidelijk lagere marges (materialiteit) worden gehanteerd dan door uw accountant. Dit kan resulteren in correcties (zowel in uw voordeel als nadeel), maar ook tot betere verwerking in de toekomst door uw medewerkers, die van de ‘fouten’ op de hoogte gebracht zullen worden.

Concluderend kan gesteld worden dat op diverse terreinen besparingen en verbeteringen mogelijk zijn, ook voor de middelgrote en grote ondernemingen. Neem dan ook tijdig contact op met Kage en profiteer van onze expertise.