Kleine moeite, groot plezier

Debiteurenbeheer is een belangrijke, maar vaak ondergeschoven taak. Vaak is een herinnering en/ of een telefoontje voldoende om uw klanten aan de betalingsverplichting te laten voldoen. Deze kleine moeite, zal daarom zorgen voor een directe verbetering van uw liquiditeitspositie. Een groot plezier dus.

Deze kleine moeite nemen wij graag van u over. Het maken van afspraken met uw klanten en het opvolgen hiervan zal een directe positieve invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Tijdig en adequaat aanmanen volgens de wettelijke termijnen is tevens van belang indien de debiteur niet kan of wil betalen en een verdere procedure onvermijdelijk wordt.

Uiteraard zal in overleg met u de te hanteren werkwijze en strategie bepaald worden. Afhankelijk van uw wensen en eisen ten aanzien van debiteurenbeheer zullen wij u een oplossing bieden. Informeer naar onze voorwaarden.