To blockchain, or not to blockhain

That’s the question… Nee, eigenlijk niet. Blockchain is nu al niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij en economie. Voor u als ondernemer bieden blockchain technologie en crypto valuta diverse mogelijkheden om uw service en effectiviteit te verbeteren. Daarnaast ontstaan diverse nieuwe producten, markten, services en ondernemingen waar diverse reeds bestaande bedrijfstakken van kunnen profiteren. Zoals altijd is (technische) ontwikkeling een gezonde zaak.

Overheden, bankiers, monopolisten en andere conglomeraten zijn sceptisch om diverse redenen. Bescherming van de burgers, maar ook de bescherming van hun eigen (ouderwetse) bedrijfsfilosofieën en verdienmodellen spelen een rol. Kage pakt het anders aan en juicht de ontwikkeling toe.

Wij houden de ontwikkelingen ten aanzien van blockchain scherp in de gaten. Naast financiële transacties in Bitcoin, Ethereum en diverse andere crypto valuta brengt deze nieuwe technologie onder meer door toepassing van smart contracts een scala aan mogelijke ontwikkelingen met zich mee die hun weerslag op de (financiële) administratie en verslaggeving zullen hebben.

Met ingang van juli 2018 kunnen alle klanten van Kage in diverse crypto valuta (Bitcoin, Ethereum en Neo) hun rekeningen voldoen. Daarnaast worden ook de tarieven van Kage voortaan in deze valuta aangeboden, zodat onze klanten hierin een keus hebben.  De tarieven in crypto valuta kunnen (maximaal) eenmaal per kwartaal worden aangepast vanwege de hoge volatiliteit in de koersen. De tarieven in Euro kunnen, zoals voorheen, jaarlijks worden aangepast.

Ondernemers in blockchain gerelateerde projecten zijn ook meer dan welkom bij Kage. Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de verwerking van crypto gerelateerde transacties, terwijl in hoofdlijnen geldt dat dit reguliere transacties in vreemde valuta zijn. De administratieve verwerking hoeft dan ook geen belemmering te zijn om actief uw inbreng in de blockchain te doen.

Ook qua belastingen zijn wij duidelijk, zoals u dat gewend bent. Het zal geen verrassing zijn dat over privé vermogen en over zakelijke resultaten in crypto valuta een onvermijdelijke belastingheffing aanwezig is. Niets meer of minder dan gebruikelijk. Mocht u meer informatie wensen omtrent uw blockchain project en de mogelijke financiële en fiscale implicaties die dit met zich mee zal brengen, dan adviseren wij u graag.

U kunt niet meer om blockchain heen, maar u bent niet alleen.