Het verzorgen van de BTW aangifteOmzetbelasting-Belastingdienst

Zoals u als ondernemer weet wil de Belastingdienst graag op de hoogte blijven van uw bedrijfs- activiteiten. Door maandelijks, per kwartaal of in sommige gevallen jaarlijks de omzetbelasting aangifte in te dienen krijgt de Belastingdienst de benodigde informatie aangeleverd.

Aangifte periode

De aangifte periode wordt in beginsel door de Belastingdienst bepaald op basis van de door u aangegeven verwachtingen qua omzet en inkopen/ kosten (op het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’) of vanuit het verleden (de praktijk). Wanneer uw jaarlijkse saldo aan te betalen BTW beperkt is en binnen de grenzen van de ‘Kleine Ondernemers Regeling (KOR)’ valt kunt u meestal volstaan met 1 aangifte per jaar. Deze grens ligt op € 1.884,- te betalen omzetbelasting.

De meeste ondernemers worden echter geconfronteerd met een maandelijkse aangifte of per kwartaal. Het verzorgen van deze aangifte kan Kage Consult! op basis van uw financiële administratie voor u verrichten, zodat altijd tijdig en correct aangifte gedaan wordt.

BTW problematiek in de aangifte

Naast de binnenlandse omzet en voorheffing op inkopen en kosten dient u ook de BTW over privé-gebruik aan te geven en zult u tevens uw internationale betrekkingen moeten verwerken. Indien u levert aan buitenlandse ondernemers zult u tevens met een opgaaf ICP geconfronteerd worden.

Ook de marge regeling en verleggingsregeling zijn specifieke BTW gerelateerde aspecten die in de aangifte verwerkt moeten worden. Naast deze genoemde zaken zijn er tal van specifieke situaties denkbaar waarbij de BTW problematiek om de hoek komt kijken. Kage zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens juist en volledig in uw aangifte wordt verwerkt.

Suppletie aangifte BTW

Wanneer u bij het afsluiten van het boekjaar of op een ander moment een verschil vaststelt tussen de aangegeven omzetbelasting en de feitelijke situatie dan kunt u een suppletie omzetbelasting indienen bij de Belastingdienst. Indien het verschil beperkt is (onder de € 1.000,-) dan kunt u er ook voor kiezen dit verschil in een volgende aangifte periode te corrigeren.

Mocht u op basis van de jaarafsluiting een verschil ten aanzien van de omzetbelasting vaststellen dan kunt u in beginsel voor 1 april de gegevens zelf corrigeren middels een suppletie aangifte zonder dat de Belastingdienst hiervoor een boete zal opleggen. Echter dit is afhankelijk van de hoogte van het verschil en de Belastingdienst zal wel een verzuimboete van 5% kunnen opleggen.

Kage is u graag van dienst met het indienen van de suppletie omzetbelasting.

Meer informatie

Wilt u meer informatie ten aanzien van BTW, ICP, KOR, suppletie of andere omzetbelasting gerelateerde onderwerpen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.