Winstbelasting voor rechtspersonen

De belasting die uw BV betaalt over het fiscale resultaat is de vennootschapsbelasting, vaak aangeduid als VPB. In Nederland is de heffing over uw belastbare winst sinds 2011 als volgt onderverdeeld:

  • Tot € 200.000 een heffing van 20%
  • Bedrag boven de € 200.000 een heffing van 25%

Deze percentages worden internationaal gezien als ‘laag’ gezien. Ter vergelijk zou een BV in Nederland over € 100.000 winst dus € 20.000 VPB moeten betalen, in België zou dat circa € 30.550 geweest zijn.

Echter voor u als ondernemer blijft het betalen van belasting altijd één van de minst leuke aspecten. Kage zal dan ook altijd optimaal gebruik zien te maken van de mogelijkheden binnen de vennootschapsbelasting om het te betalen bedrag aan belasting te beperken.

Wilt u meer weten over de vennootschapsbelasting en de wijze waarop Kage u hiermee van dienst kan zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.